Gwarancja na produkty firmy REDMOND

Gwarancja REDMOND dotyczy tylko produktów przeznaczonych do sprzedaży na terenie kraju prowadzącego serwis, zakupionych w tym kraju i certyfikowanych zgodnie z jego przepisami, co jest widoczne na odpowiednich etykietach.

Gwarancja funkcjonuje zgodnie z prawem ochrony konsumentów i jest regulowana zgodnie z krajem, na terenie którego została przyznana.

Wszystkie naprawy oraz konserwacje produktów muszą odbywać się w autoryzowanym serwisie REDMOND. Na nasze produkty udzielamy dwuletniej gwarancji.

Jeśli produkty nie działają prawidłowo podczas trwania okresu gwarancyjnego lub jeśli wykryte zostaną wady materiałowe bądź produkcyjne, możemy produkt naprawić lub wymienić jego całość bądź części.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się zgodnie z datą zakupu produktu lub z datą jego wyprodukowania, jeśli data zakupu z jakichś względów nie może zostać ustalona.

Gwarancja będzie ważna tylko wtedy, gdy:

 • Konsument przedstawi dowód zakupu w postaci paragonu lub jakiegokolwiek innego dokumentu mogącego potwierdzić zakup zgodny z prawem,
 • numer seryjny produktu jest widoczny oraz czytelny,
 • produkt był używany w ramach jego przeznaczenia, zgodnie z instrukcją i obowiązującymi normami technicznymi,
 • produkt nie był w jakikolwiek sposób demontowany, modyfikowany lub naprawiany przez osoby nieupoważnione do tego przez firmę Redmond,
 • produkt nie został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź konserwacji.

Niniejsza gwarancja nie będzie obowiązywać gdy:

 • produkt był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji,
 • uszkodzenia lub wady produktu powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania, takiego jak:
 • - nieprawidłowa instalacja lub podłączenie (wliczając podłączenie do sieci elektrycznej z napięciem innym niż przedstawione w instrukcji oraz na tabliczce znamionowej oraz podłączenie do źródła zasilania, które nie spełnia norm bezpieczeństwa elektrycznego w kraju użytkowania),

  - uszkodzenia mechaniczne lub termiczne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (w tym zaniedbania, niewłaściwe przechowywanie i transport) lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania norm bezpieczeństwa,

  - uszkodzenia bądź modyfikacji kabla zasilającego,

  - wystawienie nieodpornych na temperaturę elementów na nadmierne ciepło lub zimno,

  - szkody wyrządzone przez płyny lub ciała obce, takie jak owady, gryzonie itd.,

  - zbyt późna wymiana lub czyszczenie elementów wymagających okresowej wymiany lub czyszczenia,

  - wszystkie prowadzone przez osoby nieupoważnione naprawy, modyfikacje i demontowanie produktu wpływające na jego budowę, funkcje bądź oprogramowanie,

  - naprawa produktu z użyciem nieautoryzowanych części zamiennych lub podłączanie i używanie produktu z akcesoriami o niewłaściwej jakości, charakterystyce bądź nieprzeznaczonych do używania z produktem,

  - wszystkie inne wady powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją.

 • produkt został uszkodzony w wyniku nieostrożnego bądź celowego działania osób trzecich,
 • produkt został uszkodzony w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, pożary, porażenia piorunem itd.,
 • numer seryjny produktu został usunięty, zamazany, zatarty, zmieniony lub stał się nieczytelny w jakikolwiek sposób.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części, mechanizmów i akcesoriów (np. metalowe misy multicookerów, nieprzywierające formy do pieczenia chleba, uszczelki, żarówki), części eksploatacyjne, wymienne baterie i akumulatory.

Gwarancja nie dotyczy okresowych konserwacji i wymian części wymaganych w instrukcji obsługi.

Jeśli potrzebujesz pomocy serwisu prosimy o kontakt przez:lub

nr infolinii: 801 801 191