Informujemy, że strona www.multicooker.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Strona jest dostępna tylko dla osób w wieku 16 lat.

OK, ZAMKNIJ

Warunki ogólnoświatowej ograniczonej gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Data sprzedaży urządzenia jest uznawana za początek okresu obowiązywania gwarancji. Jeśli ustalenie daty sprzedaży nie jest możliwe, to za początek okresu obowiązywania gwarancji uznaje się datę produkcji urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje wad urządzeń powstałych w wyniku:

  • nieprawidłowego oraz nieostrożnego użytkowania, nieprawidłowego podłączenia, nieprzestrzegania zasad użytkowania wymienionych w Instrukcji obsługi;
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych i in., powstałych w wyniku nieprawidłowej i nieostrożnej eksploatacji lub nieszczęśliwego wypadku; opóźnionego oczyszczania filtrów, worków do odkurzacza oraz innych części i akcesoriów, które wymagają okresowej konserwacji lub wymiany;
  • obecności niepożądanych przedmiotów, cieczy, owadów, gryzoni itp. we wnętrzu urządzenia;
  • uszkodzenia przewodów zasilających;
  • podłączenia do sieci energetycznej z napięciem nieodpowiadającym wymogom określonym w Instrukcji obsługi urządzenia lub nieodpowiadającym standardowym parametrom sieci energetycznej;
  • zmian w budowie urządzenia, które powstały w wyniku napraw i innych czynności dokonywanych przez osoby nieuprawnione;
  • skutków działania sił przyrody (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne i in.);
  • oddziaływania wysokiej temperatury na nieodporne części urządzenia;
  • modyfikacji lub usunięcia numeru seryjnego albo niemożności odczytania numeru seryjnego.

Gwarancja nie obejmuje mechanizmów i akcesoriów podlegających naturalnemu zużyciu (szczotki i worki do odkurzaczy, misy multicookerów i formy do wypieków z powłoką nieprzywierającą, siatki oraz noże do wyciskarek do soków, filtry wymienne, środki czyszczące, ciecze itp.), a także akumulatorów i baterii. Gwarancja nie obejmuje okresowej konserwacji urządzeń przewidzianej w Instrukcji obsługi.

Naprawy urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji (oraz po zakończeniu okresu obowiązywania gwarancji) są dokonywane we wszystkich państwach, na których terytorium REDMOND prowadzi oficjalną dystrybucję produktów.

Naprawa w okresie obowiązywania gwarancji (oraz po zakończeniu okresu obowiązywania gwarancji) obejmuje tylko urządzenia posiadające certyfikaty państwa, na którego terytorium jest prowadzony serwis.

Wykaz państw znajduje się na stronie internetowej www.redmond.company, www.multicooker.pl.

Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy będzie konieczne dostarczenie części zamiennych lub dokumentacji.

Jeżeli naprawa urządzenia zakupionego w innym państwie nie jest możliwa, to wymiana (zwrot kosztów zakupu) powinna być dokonana w punkcie sprzedaży urządzenia.

W przypadku wystąpienia problemów należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta REDMOND. Dane kontaktowe dostępne są na stronach: www.redmond.company oraz www.multicooker.pl

Znaleziono 0 jaj oraz 0 Króliki! Twój rabat — 0%!