Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

1) Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.multicooker.pl prowadzony jest przez firmę RMD Technologies Europe Sp. z o. o. (zwana w dalej: Usługodawcą, Redmond lub Sklepem) z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Artyleryjskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609950, NIP 821-264-63-14, REGON 364068786, kapitał zakładowy w kwocie 5 000 zł, wpłacony w całości, nr telefonu 800 800 191.


2) Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

a) Każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze strony www.multicooker.pl (zwany dalej: Klientem lub Usługobiorcą) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi.

b) Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:

 • usługi informacyjne,
 • usługi komunikacyjne,
 • usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy

c) Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.

d) Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

e) Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę.

f) Korzystanie z poszczególnych usług zapewniają specjalistyczne zakładki zamieszczone na stronie www.multicooker.pl. Korzystanie z niektórych usług, w szczególności z usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy, możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Usługobiorcy.


3) Ochrona danych osobowych

a) Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.multicooker.pl są przetwarzane przez RMD Technologies Europe Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Artyleryjskiej 11. Sklep internetowy w nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, wyłączając dane zawarte w plikach cookies w trakcie samego korzystania z niniejszej strony.

b) RMD Technologies Europe Sp. z o. o. zbiera za pośrednictwem niniejszej strony oraz innych form komunikacji z Klientem, w procesie rejestracji na domenie oraz realizowania zamówienia, następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • NIP – jeżeli Klientem jest firma.

Powyższe dane podawane są przez Klienta dobrowolnie, jednak podanie ich jest warunkiem koniecznym w celu rejestracji i dokonywania zakupów na niniejszej stronie.

c) Powierzone dane osobowe wykorzystywane są jedynie:

 • w celu rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym,
 • w celu realizacji zamówienia i sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania sklepu internetowego,
 • jeżeli Klient wyrazi zgodę, w celu informowania o usługach, promocjach oraz produktach oferowanych przez sklep www.multicooker.pl.

d) W celu realizacji umowy podane przez Państwa dane mogą zostać udostępnione takim podmiotom, jak:

 • firmy kurierskie,
 • operatorzy systemów płatności,
 • bank.

W takim wypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

e) Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, w tym do ich poprawiania

f) Każdy z użytkowników, który założył konto na niniejszej stronie, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, z bazy danych usunięty zostanie również adres e-mail. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, a w przypadku kolejnych zakupów w sklepie www.multicooker.pl Klient będzie musiał ponownie założyć konto i wprowadzić wszystkie niezbędne dane.

g) W obrębie strony mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te działają w sposób niezależny od domeny i nie są w jakikolwiek sposób nadzorowane przez sklep www.multicooker.pl. Strony te mogą stosować swoje polityki dotyczące ochrony prywatności i zalecamy zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem użytkowania takich stron. Sklep www.multicooker.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie z danymi w ramach powyższych stron internetowych.

h) Dane osobowe podane w Serwisie podczas wysyłania komentarzy do produktów, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. RMD Technologies Europe Sp. z o. o. nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które wykorzystają te dane do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


4) Pliki cookies

a) Sklep www.multicooker.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe z informacją zapisywane przez nasz serwer na komputerze, smartfonie lub tablecie użytkownika konieczne do prawidłowego wyświetlania i korzystania ze stron naszego sklepu, w szczególności funkcji wymagających autoryzacji. W trosce o bezpieczeństwo naszych użytkowników nie identyfikujemy i nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych użytkowników.

b) Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

 • obsługujących prezentację treści, zabezpieczają przez wyświetlaniem użytkownikowi tych samych treści,
 • obsługujących formularze, aby zabezpieczyć serwis przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • obsługujących logowanie, służące do weryfikowania połączenia między użytkownikiem, a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookie informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • statystycznych - w celu budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

c) Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Jednakże zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie www.multicooker.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

d) Niektóre podstrony naszego sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies w celu oceny efektywności naszych reklam.

e) Na stronie www.multicooker.pl wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Regulamin nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

f) Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres (head@multicooker.pl).


5) Ceny

a) Wszystkie ceny widoczne na stronie www.multicooker.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN).

b) Ceny te są cenami brutto, to znaczy zawierają w sobie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym i tym samym stanowią całkowitą kwotę należną Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem towaru.

c) Cena jednostkowa towaru uważana jest za wiążącą i uzgodnioną pomiędzy Kupującym i Sprzedającym z chwilą złożenia zamówienia.


6) Zamówienia

a) Sklep internetowy www.multicooker.pl daje Klientom możliwość:

 • składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie www.multicooker.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.multicooker.pl.

b) Wszelkie informacje dotyczące towarów, w szczególności zawarte w folderach, broszurach oraz innych materiałach reklamowych, a także zawarte na stronie internetowej www.multicooker.pl kierowane przez firmę RMD Technologies Europe Sp. z o. o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

c) Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.multicooker.pl. Zamówienia te są realizowane zgodnie z kolejnością ich składania.

d) Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równocześnie przyjęciem zamówienia przez sklep internetowy.

e) Za moment zawarcia umowy uważany jest moment przekazania kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się poprzez pocztę elektroniczną.

f) Zamówienie składane jest za pośrednictwem chronionego połączenia https.

g) Na ządanie Usługobiorcy Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji:

 • o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 • Stosownie do art. 548 § 3 kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Redmond Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Redmond przewoźnikowi, jeżeli Redmond nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

h) Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę strony www.multicooker.pl przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

7) Płatności

Płatność za zamówienie może być uiszczona przez Klienta:

 • przed wydaniem towaru Klientowi (przedpłata):
 • - karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) – Klient zostanie przekierowany na stronę firmy PayU SA, która jest naszym pośrednikiem w płatnościach elektronicznych. Tam będzie musiał podać dane swojej karty, po potwierdzeniu płatności przez firmę PayU SA zamówienie Klienta będzie dalej realizowane. W związku z tym, iż korzystamy z funkcji protected payment (ochrona przed skradzionymi kartami kredytowymi), weryfikacja może potrwać do 24 godzin.

  - przelew elektroniczny - Klient zostanie przekierowany na stronę firmy PayU SA, która jest naszym pośrednikiem w płatnościach elektronicznych. Dokonana płatność w ciągu minuty wpływa na konto pośrednika, po jej potwierdzeniu przez firmę PayU SA zamówienie Klienta będzie dalej realizowane.

  - raty PayU - Klient składa wniosek kredytowy w banku Alior Bank SA albo mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Klient otrzymuje odpowiedź najczęściej po kilkunastu minutach. W przypadku pozytywnej weryfikacji zamówienie Klienta będzie dalej realizowane.

 • w momencie wydania towaru Klientowi (płatność przy odbiorze):
 • - gotówka – płatność gotówką do rąk przewoźnika dostarczającego towar Klientowi.


8) Dostawa

a) Towar zamawiany przez Klienta w sklepie www.multicooker.pl wysyłany jest za pośrednictwem następujących dostawców:

 • DPD Polska Sp. z o.o.

b) Koszt dostawy przy zamówieniach o wartości poniżej 200 zł wynosi 12 zł, przy zamówieniach o wartości powyżej 200 zł dostawa jest bezpłatna.

c) Czas otrzymania przesyłki przez Klienta składa się z:

 • czas realizacji zamówienia, czyli kompletowanie towaru, oczekiwanie na płatność, wystawienie dokumentów sprzedażowych oraz pakowanie paczki.
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

d) Zamówienia opłacone lub złożone za pobraniem do godziny 12.00 zostaną wysłane tego samego dnia. O przyjęciu płatności przez sklep www.multicooker.pl Klient zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną.

e) Zamówienia realizowane są w dni robocze.

f) Klient wybiera sposób dostawy w trakcie składania zamówienia.

g) Czas dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy i orientacyjnie wynosi:

 • przesyłka kurierska – do 24 godzin w dni robocze (z pominięciem sobót), firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy do 48 godzin.
g) W wypadku widocznych uszkodzeń przesyłki w momencie dostawy Klient ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u kuriera. W tym celu sporządzany jest protokół szkody, który musi zostać podpisany przez Klienta i oddany kurierowi razem z nieodebraną przesyłką.


9) Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. nr 827), konsumentowi, który zawiera umowę na odległość, przysługuje możliwość odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.(POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY).

b) Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Redmond wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


c) Do zachowania terminu wskazanego w punkcie 9.b wystarczy przed jego upływem wysłać wypełniony formularz (POBIERZ FORMULARZ) na:

 • adres mailowy,
 • adres do korespondencji – RMD Technologies Europe Sp. z o. o. ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce.

d) W wymienionym w punkcie c) zawiadomieniu Klient powinien umieścić numer zamówienia. Redmond ma obowiązek niezwłocznie przesłać klientowi  w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 9) lit. c).

e) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Redmond dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Jeżeli Redmond nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

f) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14) ustawowe prawo zwrotu dotyczy tylko konsumentów, nie dotyczy przedsiębiorców. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, która kupiła produkt w ramach działalności gospodarczej (podała do faktury dane prowadzonej działalności) - nie korzysta z takiego prawa.

g) Klient powinien odesłać towar na adres RMD Technologies Europe Sp. z o. o. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce.

h) Koszt odesłania towaru ponosi Sklep, pod warunkiem skorzystania przez Klienta z usług firmy kurierskiej DPD i wysyłki na koszt odbiorcy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Redmond, Redmond nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


10) Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a) Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta w przypadku, gdy zakupiony przez tego Konsumenta Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w zakresie określonym ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

b) W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

c) Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt 1) Regulaminu, poprzez pocztę elektroniczną na adres: serwis@multicooker.pl lub infolinię telefoniczną na numer 801-801-191 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).

d) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

e) Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

f) O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

g) Jeżeli Usługodawca nie ustosunkował się do żądania Usługobiorcy w przedmiocie reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał roszczenie Usługobiorcy za uzasadnione.


11) Warunki korzystania ze sklepu

a) Do korzystania ze sklepu www.multicooker.pl niezbędne jest posiadania aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację oraz jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej
 • Google Chrome w wersji 17 lub wyższej
 • Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej
 • Opera w wersji 12 lub wyższej
 • Safari w wersji 5 lub wyższej
 • włączona obsługa Cookies i Java Script

b) W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania strony www.multicooker.pl i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

c) Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

d) Redmond przysługują wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do treści zawartych na stronie www.multicooker.pl

e) Redmond zezwala na przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszej strony internetowej jedynie na prywatny i niekomercyjny użytek. Wymagane jest przy tym, aby użytkownik zachował wszelkie wzmianki o prawie autorskim lub innych prawach własności zawarte w oryginalnych materiałach we wszystkich ich kopiach. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być w żaden sposób edytowane ani kopiowane na użytek publiczny ani też publicznie wyświetlane, prezentowane lub rozpowszechniane albo wykorzystywane do innych publicznych lub komercyjnych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody RMD Technologies Europe Sp. z o. o.. Zabrania się wszelkiego wykorzystywania materiałów prezentowanych na niniejszej stronie internetowej na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych podłączonych do sieci Internet.


12) Kodeks Dobrych Praktyk

a) Redmond stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedaży AGD CECED Polska Związek Pracodawców AGD , o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (KODEKS).


13) Zmiana regulaminu

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.

14) Sądy polubowne

a) Spory wynikłe z tytułuy sprzedaży konsumenckiej, w szczególności dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu  rękojmi mogą być poddane pod rozpatrywanie sądów polubownych. Sądem takimi jest przykładowo sąd działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.


15) Sprawy nieuregulowane regulaminem

a) Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.multicooker.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z polskim prawem.

b) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin mają zastosowanie następujące przepisy:

 • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
RMD TECHNOLOGIES SP. Z O. O. Privacy Policy


1. RMD TECHNOLOGIES SP. Z O. O. based in Poland in Siedlce, Altyrelyjska 11 street, Post code 08-110., is committed to safeguarding the privacy of our customers and users (you/your) and the Personal Information you have entrusted to us. It is important for you to understand what Personal Information we will collect, how we will use it, and who may access it.

2. This Privacy Policy applies to the operations of RMD TECHNOLOGIES SP. Z O. O. in the European Economic Area (EEA). It gives you rights by operation of the EU GDPR. If you live outside the EEA, RMD TECHNOLOGIES SP. Z O. O. will undertake best efforts to give you a similar degree of control over your privacy.

3. Personal Information means information about an identifiable individual. It includes information that you have provided to us or was collected by us from other sources. It may include details such as your name, surname, address, telephone number, e-mail address, age, gender, informations for payments and personal references, to the extent permitted by local laws.

4. If you are an existing customer of ours, further details about how we use your Personal Information is set out in your customer contract with us.

5. Our websites may contain links to other third party websites. If you follow a link to any of those third party websites, please note that they have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for their policies or processing of your Personal Information. Please check these policies before you submit any Personal Information to such third party websites.

6. Your Personal information will be porosessed in order to execute orders on the basis of Article 6 paragraph 1 point b GDPR (for the performance of a contract). We also will collect and process all or some of the following Personal Information about you:

• Information you provide to us: Personal Information that you provide to us, such as when using the contact form on our website, including your name, email address, and other contact details;

• Our correspondence: if you contact us, we will typically keep a record of that correspondence;

• Survey information: we may also ask you to complete surveys that we use for research purposes. In such circumstances we shall collect the information provided in the completed survey;

• Marketing preference information: details of your marketing preferences (e.g. communication preferences) and information relevant to selecting appropriate products and services to offer you. Your personal data will be stored for marketing purpose for duration of the contract or until you object to such processing, depending on which of these events occurs ealier.

• Website and communication usage: details of your visits to the our websites and information collected through cookies and other tracking technologies including, but not limited to, your IP address and domain name, your browser version and operating system and other communication data;

• Pursuing claims in connection with the performance of the contract,

• Performance of obligations resulting from legal regulations, including in particular tax and accounting,

• Precenting abuse and fraud

• Statistical and company records

• In the case of organization of loyalty programs, competitions and promotional campaigns in which you can take part – we will process your data during their duration and the period for settlement of the awarding of prizes. In order to ensure accountability, i. e. to prove compliance with the provisions on the proce processing of personal data, we will store data for the period, in which RMD TECHNOLOGIES EUROPE SP. Z O. O. is obligated to maintain data or documents containing customer details to document the fulfillment of legal requirements and enable control of their fulfillment by public authorities.

7. We set out the purposes for which we use Personal Information that we collect via our website and, in compliance with our obligations under European law, identify the “legal grounds” on which we rely to process the information. These “legal grounds” are set out in European Data Protection Law, which allows companies to process personal data only when the processing is permitted by the specific “legal grounds” set out in law:

Consent: where you have consented to our use of your information

Contract performance: where your information is necessary to enter into or perform our contract with you

Legal obligation: where we need to use your information to comply with our legal obligations Legitimate interests: where we use your information to achieve a legitimate interest and our reasons for using it outweigh any prejudice to your data protection rights

Legal claims: where your information is necessary for us to defend, prosecute or make a claim against you, us or a third party

8. If you have consented to our use of information about you for a specific purpose, you have the right to change your mind at any time, but this will not affect any processing that has already taken place. Where we are using your information because we or a third party have a legitimate interest to do so, you have the right to object to that use though, in some cases, this may mean no longer using the Services.

9. Please note that in addition to the disclosures we have identified below, we may disclose Personal Information for the purposes we explain in this notice to service providers, contractors, agents, advisors (e.g. legal, financial, business or other advisors) and other companies who help to perform activities:

• To provide and manage products and services you have requested: to administer our services, including to carry out our obligations arising from any agreements entered into between you and us, or to notify you about changes to our services and products.

• Use justifications: contract performance; consent, legitimate interests (to enable us to perform our obligations and provide our services to you or to notify you about changes to our service)

• To communicate with you regarding products and services that may be of interest: to provide you with updates and offers, where you have chosen to receive these. We may also use your information to market our own and our selected business partners’ products and services to you by way of post, email, phone or online or social media advertisement. Where required by law, we will ask for your consent at the time we collect your data to conduct any of these types of marketing. We will provide an option on the appropriate platform to unsubscribe or opt-out of further communication on any electronic marketing communication sent to you.

• To understand our customers and to develop and tailor our products and services: we may analyse the Personal Information we hold in order to better understand your preferences and marketing requirements, as well as to better understand our business and develop our products and services;

• To monitor certain activities: to monitor queries and transactions to ensure service quality, compliance with procedures, terms of use and policies and to combat fraud;

• To inform you of changes ► to notify you about changes to our services and products;

• To reorganise or make changes to our business

• In connection with legal or regulatory obligations: We may process your Personal Information to comply with our regulatory requirements or dialogue with regulators as applicable which may include disclosing your Personal Information to third parties, the court service and/or regulators or law enforcement agencies in connection with enquiries, proceedings or investigations by such parties anywhere in the world or where compelled to do so.

10. We will only use or disclose your Personal Information for the purpose(s) it was collected and as otherwise identified in this Privacy Policy.

11. Personal Information may be provided to third parties, including anti-fraud organisations, legal, regulatory or law enforcement authorities in cases of suspected criminal activity or contravention of law, for the detection and prevention of fraud, or when required to satisfy the legal or regulatory requirements of governments, regulatory authorities or other self-regulatory organizations, or to comply with a court order or for the protection of our assets.

12. We may use affiliates or other companies to provide services on our behalf such as data processing, account administration, fraud prevention and detection, analytics and marketing. Such companies will be given only the Personal Information needed to perform those services and we do not authorize them to use or disclose Personal Information for their own marketing or other purposes. We have contracts in place holding these companies to the same standards of confidentiality by which we are governed.

13. Your Personal Information may be accessed by staff, suppliers or other persons in, transferred to, and/or stored at, a destination outside the European Economic Area (EEA) in which data protection laws may be of a lower standard than in the EEA. We will, in all circumstances, safeguard personal information as set out in this Privacy Policy.

Where we transfer Personal Information from inside the European Economic Area (the EEA) to outside the EEA, we may be required to take specific additional measures to safeguard the relevant Personal Information.

14. We have agreements and controls in place with third party service providers requiring that any information we provide to them must be safeguarded and used only for the purpose of providing the service we have requested the company to perform.

15. All information you provide to us is stored on our or our subcontractors’ secure servers and accessed and used subject to our security policies and standards. Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our websites, you are responsible for keeping this password confidential and for complying with any other security procedures that we notify you of. We ask you not to share a password with anyone.

16. Our retention periods for personal data are based on business needs and legal requirements. We retain your Personal Information for a maximum of 10 years from the date of completion of the contract or as long as is necessary for the processing purpose(s) for which the information was collected, and any other permissible, related purpose. For example, we may retain certain transaction details and correspondence until the time limit for claims arising from the transaction has expired, or to comply with regulatory requirements regarding the retention of such data

17. If you have any questions in relation to our use of your Personal Information, you should first contact us as per the “Contacting Us” section below. Under certain conditions, you may have the right to require us to:

 provide you with further details on the use we make of your information;

 provide you with a copy of information that you have provided to us;

 update any inaccuracies in the Personal Information we hold;

 delete any Personal Information the we no longer have a lawful ground to use;

 where processing is based on consent, to withdraw your consent so that we stop that particular processing;

 object to any processing based on the legitimate interests ground unless our reasons for undertaking that processing outweigh any prejudice to your data protection rights; and

 restrict how we use your information whilst a complaint is being investigated.

18. If you exercise any of these rights we will check your entitlement and respond in most cases within a month.

19. If you have any questions or concerns about our privacy practices, the privacy of your Personal Information or you want to change your privacy preferences, please let us know to contact at legal@multicooker.pl.

20. We may change the content of our websites and how we use cookies and consequently our Privacy Policy may change from time to time in the future. If we change this Privacy Policy we will update the date it was last changed below.

This Privacy Policy was last updated on 24 May 2018.


I agree to use my phone numer by RMD TECHNOLOGIES EUROPE SP. Z O. O. in accordance with article 6 paragraph 1 point aThe General Data Protection Regulation (GDPR) in order to receive information about products and promotions.

I agree to use my e-mail address by RMD TECHNOLOGIES EUROPE SP. Z O. O. in accordance with article 6 paragraph 1 point a The General Data Protection Regulation (GDPR) in order to receive information about products and promotions.

I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing each of these consents at any time, as well as that the consent does not depend on the provision of services or performance of the contract.

I declare that I have been informed of the possibility of access to data, rectification, deletion or limitation of processing, almost of objection, the right to lodge a complaint with the supervisory body or transfer of data.