Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

1) Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.multicooker.pl prowadzony jest przez firmę RMD Technologies Europe Sp. z o. o. (zwana w dalej: Usługodawcą, Redmond lub Sklepem) z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Artyleryjskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609950, NIP 821-264-63-14, REGON 364068786, kapitał zakładowy w kwocie 5 000 zł, wpłacony w całości, nr telefonu 800 800 191.


2) Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

a) Każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze strony www.multicooker.pl (zwany dalej: Klientem lub Usługobiorcą) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi.

b) Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:

 • usługi informacyjne,
 • usługi komunikacyjne,
 • usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy

c) Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.

d) Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

e) Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę.

f) Korzystanie z poszczególnych usług zapewniają specjalistyczne zakładki zamieszczone na stronie www.multicooker.pl. Korzystanie z niektórych usług, w szczególności z usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy, możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Usługobiorcy.


3) Ochrona danych osobowych

a) Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.multicooker.pl są przetwarzane przez RMD Technologies Europe Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Artyleryjskiej 11. Sklep internetowy w nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, wyłączając dane zawarte w plikach cookies w trakcie samego korzystania z niniejszej strony.

b) RMD Technologies Europe Sp. z o. o. zbiera za pośrednictwem niniejszej strony oraz innych form komunikacji z Klientem, w procesie rejestracji na domenie oraz realizowania zamówienia, następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • NIP – jeżeli Klientem jest firma.

Powyższe dane podawane są przez Klienta dobrowolnie, jednak podanie ich jest warunkiem koniecznym w celu rejestracji i dokonywania zakupów na niniejszej stronie.

c) Powierzone dane osobowe wykorzystywane są jedynie:

 • w celu rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym,
 • w celu realizacji zamówienia i sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania sklepu internetowego,
 • jeżeli Klient wyrazi zgodę, w celu informowania o usługach, promocjach oraz produktach oferowanych przez sklep www.multicooker.pl.

d) W celu realizacji umowy podane przez Państwa dane mogą zostać udostępnione takim podmiotom, jak:

 • firmy kurierskie,
 • operatorzy systemów płatności,
 • bank.

W takim wypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

e) Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, w tym do ich poprawiania

f) Każdy z użytkowników, który założył konto na niniejszej stronie, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, z bazy danych usunięty zostanie również adres e-mail. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, a w przypadku kolejnych zakupów w sklepie www.multicooker.pl Klient będzie musiał ponownie założyć konto i wprowadzić wszystkie niezbędne dane.

g) W obrębie strony mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te działają w sposób niezależny od domeny i nie są w jakikolwiek sposób nadzorowane przez sklep www.multicooker.pl. Strony te mogą stosować swoje polityki dotyczące ochrony prywatności i zalecamy zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem użytkowania takich stron. Sklep www.multicooker.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie z danymi w ramach powyższych stron internetowych.

h) Dane osobowe podane w Serwisie podczas wysyłania komentarzy do produktów, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. RMD Technologies Europe Sp. z o. o. nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które wykorzystają te dane do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


4) Pliki cookies

a) Sklep www.multicooker.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe z informacją zapisywane przez nasz serwer na komputerze, smartfonie lub tablecie użytkownika konieczne do prawidłowego wyświetlania i korzystania ze stron naszego sklepu, w szczególności funkcji wymagających autoryzacji. W trosce o bezpieczeństwo naszych użytkowników nie identyfikujemy i nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych użytkowników.

b) Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

 • obsługujących prezentację treści, zabezpieczają przez wyświetlaniem użytkownikowi tych samych treści,
 • obsługujących formularze, aby zabezpieczyć serwis przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • obsługujących logowanie, służące do weryfikowania połączenia między użytkownikiem, a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookie informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • statystycznych - w celu budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

c) Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Jednakże zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie www.multicooker.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

d) Niektóre podstrony naszego sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies w celu oceny efektywności naszych reklam.

e) Na stronie www.multicooker.pl wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Regulamin nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

f) Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres (head@multicooker.pl).


5) Ceny

a) Wszystkie ceny widoczne na stronie www.multicooker.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN).

b) Ceny te są cenami brutto, to znaczy zawierają w sobie podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym i tym samym stanowią całkowitą kwotę należną Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem towaru.

c) Cena jednostkowa towaru uważana jest za wiążącą i uzgodnioną pomiędzy Kupującym i Sprzedającym z chwilą złożenia zamówienia.


6) Zamówienia

a) Sklep internetowy www.multicooker.pl daje Klientom możliwość:

 • składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie www.multicooker.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.multicooker.pl.

b) Wszelkie informacje dotyczące towarów, w szczególności zawarte w folderach, broszurach oraz innych materiałach reklamowych, a także zawarte na stronie internetowej www.multicooker.pl kierowane przez firmę RMD Technologies Europe Sp. z o. o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

c) Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.multicooker.pl. Zamówienia te są realizowane zgodnie z kolejnością ich składania.

d) Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równocześnie przyjęciem zamówienia przez sklep internetowy.

e) Za moment zawarcia umowy uważany jest moment przekazania kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się poprzez pocztę elektroniczną.

f) Zamówienie składane jest za pośrednictwem chronionego połączenia https.

g) Na ządanie Usługobiorcy Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji:

 • o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 • Stosownie do art. 548 § 3 kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Redmond Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Redmond przewoźnikowi, jeżeli Redmond nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

h) Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę strony www.multicooker.pl przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

7) Płatności

Płatność za zamówienie może być uiszczona przez Klienta:

 • przed wydaniem towaru Klientowi (przedpłata):
 • - karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) – Klient zostanie przekierowany na stronę firmy PayU SA, która jest naszym pośrednikiem w płatnościach elektronicznych. Tam będzie musiał podać dane swojej karty, po potwierdzeniu płatności przez firmę PayU SA zamówienie Klienta będzie dalej realizowane. W związku z tym, iż korzystamy z funkcji protected payment (ochrona przed skradzionymi kartami kredytowymi), weryfikacja może potrwać do 24 godzin.

  - przelew elektroniczny - Klient zostanie przekierowany na stronę firmy PayU SA, która jest naszym pośrednikiem w płatnościach elektronicznych. Dokonana płatność w ciągu minuty wpływa na konto pośrednika, po jej potwierdzeniu przez firmę PayU SA zamówienie Klienta będzie dalej realizowane.

  - raty PayU - Klient składa wniosek kredytowy w banku Alior Bank SA albo mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Klient otrzymuje odpowiedź najczęściej po kilkunastu minutach. W przypadku pozytywnej weryfikacji zamówienie Klienta będzie dalej realizowane.

 • w momencie wydania towaru Klientowi (płatność przy odbiorze):
 • - gotówka – płatność gotówką do rąk przewoźnika dostarczającego towar Klientowi.


8) Dostawa

a) Towar zamawiany przez Klienta w sklepie www.multicooker.pl wysyłany jest za pośrednictwem następujących dostawców:

 • DPD Polska Sp. z o.o.

b) Koszt dostawy przy zamówieniach o wartości poniżej 200 zł wynosi 12 zł, przy zamówieniach o wartości powyżej 200 zł dostawa jest bezpłatna.

c) Czas otrzymania przesyłki przez Klienta składa się z:

 • czas realizacji zamówienia, czyli kompletowanie towaru, oczekiwanie na płatność, wystawienie dokumentów sprzedażowych oraz pakowanie paczki.
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

d) Zamówienia opłacone lub złożone za pobraniem do godziny 12.00 zostaną wysłane tego samego dnia. O przyjęciu płatności przez sklep www.multicooker.pl Klient zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną.

e) Zamówienia realizowane są w dni robocze.

f) Klient wybiera sposób dostawy w trakcie składania zamówienia.

g) Czas dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy i orientacyjnie wynosi:

 • przesyłka kurierska – do 24 godzin w dni robocze (z pominięciem sobót), firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy do 48 godzin.
g) W wypadku widocznych uszkodzeń przesyłki w momencie dostawy Klient ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u kuriera. W tym celu sporządzany jest protokół szkody, który musi zostać podpisany przez Klienta i oddany kurierowi razem z nieodebraną przesyłką.


9) Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. nr 827), konsumentowi, który zawiera umowę na odległość, przysługuje możliwość odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.(POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY).

b) Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Redmond wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


c) Do zachowania terminu wskazanego w punkcie 9.b wystarczy przed jego upływem wysłać wypełniony formularz (POBIERZ FORMULARZ) na:

 • adres mailowy,
 • adres do korespondencji – RMD Technologies Europe Sp. z o. o. ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce.

d) W wymienionym w punkcie c) zawiadomieniu Klient powinien umieścić numer zamówienia. Redmond ma obowiązek niezwłocznie przesłać klientowi  w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 9) lit. c).

e) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Redmond dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Jeżeli Redmond nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

f) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14) ustawowe prawo zwrotu dotyczy tylko konsumentów, nie dotyczy przedsiębiorców. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, która kupiła produkt w ramach działalności gospodarczej (podała do faktury dane prowadzonej działalności) - nie korzysta z takiego prawa.

g) Klient powinien odesłać towar na adres RMD Technologies Europe Sp. z o. o. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce.

h) Koszt odesłania towaru ponosi Sklep, pod warunkiem skorzystania przez Klienta z usług firmy kurierskiej DPD i wysyłki na koszt odbiorcy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Redmond, Redmond nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


10) Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a) Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta w przypadku, gdy zakupiony przez tego Konsumenta Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w zakresie określonym ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

b) W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

c) Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt 1) Regulaminu, poprzez pocztę elektroniczną na adres: serwis@multicooker.pl lub infolinię telefoniczną na numer 801-801-191 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).

d) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

e) Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

f) O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

g) Jeżeli Usługodawca nie ustosunkował się do żądania Usługobiorcy w przedmiocie reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał roszczenie Usługobiorcy za uzasadnione.


11) Warunki korzystania ze sklepu

a) Do korzystania ze sklepu www.multicooker.pl niezbędne jest posiadania aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację oraz jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej
 • Google Chrome w wersji 17 lub wyższej
 • Mozilla Firefox w wersji 10 lub wyższej
 • Opera w wersji 12 lub wyższej
 • Safari w wersji 5 lub wyższej
 • włączona obsługa Cookies i Java Script

b) W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania strony www.multicooker.pl i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

c) Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

d) Redmond przysługują wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do treści zawartych na stronie www.multicooker.pl

e) Redmond zezwala na przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszej strony internetowej jedynie na prywatny i niekomercyjny użytek. Wymagane jest przy tym, aby użytkownik zachował wszelkie wzmianki o prawie autorskim lub innych prawach własności zawarte w oryginalnych materiałach we wszystkich ich kopiach. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być w żaden sposób edytowane ani kopiowane na użytek publiczny ani też publicznie wyświetlane, prezentowane lub rozpowszechniane albo wykorzystywane do innych publicznych lub komercyjnych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody RMD Technologies Europe Sp. z o. o.. Zabrania się wszelkiego wykorzystywania materiałów prezentowanych na niniejszej stronie internetowej na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych podłączonych do sieci Internet.


12) Kodeks Dobrych Praktyk

a) Redmond stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedaży AGD CECED Polska Związek Pracodawców AGD , o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (KODEKS).


13) Zmiana regulaminu

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.

14) Sądy polubowne

a) Spory wynikłe z tytułuy sprzedaży konsumenckiej, w szczególności dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu  rękojmi mogą być poddane pod rozpatrywanie sądów polubownych. Sądem takimi jest przykładowo sąd działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.


15) Sprawy nieuregulowane regulaminem

a) Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.multicooker.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z polskim prawem.

b) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin mają zastosowanie następujące przepisy:

 • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,