Informujemy, że strona www.multicooker.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Strona jest dostępna tylko dla osób w wieku 16 lat.

OK, ZAMKNIJ

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

1) Informacje o firmie

Sklep internetowy REDMOND, działający pod adresem www.multicooker.pl, jest prowadzony przez firmę iBE Technologies Sp. z o. o. (zwaną dalej Usługodawcą, REDMOND lub Sklepem) z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Artyleryjskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000723697, NIP 821-265-69-10, REGON 369722670, kapitał zakładowy w kwocie 5 000 zł wpłacony w całości.


2) Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

a) Korzystający z usług lub w jakikolwiek inny zgodny z prawem sposób korzystający ze strony www.multicooker.pl (zwany dalej Klientem lub Usługobiorcą) jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi.

b) Usługodawca w ramach serwisu i drogą elektroniczną świadczy następujące usługi:

 • informacyjne,
 • komunikacyjne,
 • w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy.

c) Usługi informacyjne polegają na:

 • udostępnianiu informacji umieszczanych w ramach serwisu na stronie pod określonym adresem URL,
 • wysyłaniu informacji handlowych z ofertą handlową i usługami świadczonymi przez Usługodawcę na indywidualne życzenie Usługobiorcy.

d) Usługi komunikacyjne polegają na umożliwianiu komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy na indywidualne życzenie Usługobiorcy.

e) Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy polegają na umożliwianiu Usługobiorcy składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę.

f) Korzystanie z poszczególnych usług zapewniają specjalne zakładki na stronie www.multicooker.pl. Korzystanie z wybranych usług, w szczególności z usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy, jest możliwe po rejestracji i zalogowaniu się Usługobiorcy.


3) Ochrona danych osobowych

a) Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu www.multicooker.pl są przetwarzane przez iBE Technologies Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach przy ulicy gen.R.Kuklińskiego 14. Sklep internetowy w nie gromadzi żadnych danych poza danymi w plikach cookies.

b) iBE Technologies Sp. z o. o. podczas komunikacji z Klientami gromadzi następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • NIP (jeśli Klientem jest podmiot prowadzący działalnośc gospodarczą).

Klienci udostępniają dane osobowe dobrowolnie, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem rejestracji oraz dokonywania zakupów na stronie Sklepu.

c) Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu:

 • rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym,
 • realizacji zamówienia oraz sprawnego funkcjonowania sklepu internetowego,
 • informowania o usługach, promocjach oraz produktach oferowanych przez Sklep www.multicooker.pl za zgodą Klienta.

d) W celu realizacji umowy dane osobowe mogą być udostępnione takim podmiotom, jak:

 • firma kurierska,
 • operator systemów płatności,
 • bank.

Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum.

e) Klienci sklepu mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

f) Użytkownik, który posiada konto na stronie Sklepu, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie usunięte natychmiast lub po zrealizowaniu przypisanych do niego zamówień. Wszystkie dane zostaną usunięte z bazy danych, łącznie z adresem e-mail. Przywrócenie konta jest niemożliwe, a w przypadku kolejnych zakupów w sklepie www.multicooker.pl Klient będzie musiał ponownie założyć konto i wprowadzić wymagane dane.

g) Na stronie Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają w sposób niezależny od Sklepu i nie są kontrolowane przez Sklep www.multicooker.pl. Strony te stosują własne polityki ochrony prywatności i należy się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania. Sklep www.multicooker.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane na innych stronach.

h) Dane osobowe podane w Serwisie podczas wysyłania komentarzy o produktach są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę. iBE Technologies Sp. z o. o nie ma możliwości ochrony przed osobami prywatnymi lub firmami, które wykorzystują te dane do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają Polityce Prywatności.


4) Pliki cookies

a) Sklep www.multicooker.pl nie gromadzi automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe z informacją, zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze, smartfonie lub tablecie Klienta. Pliki cookies są konieczne do prawidłowego wyświetlania i korzystania ze stron Sklepu, w szczególności funkcji wymagających autoryzacji. W trosce o bezpieczeństwo naszych użytkowników w plikach cookies nie są identyfikowane oraz przechowywane dane osobowe Klientów.

b) Pliki cookies są wykorzystywane w celach:

 • prezentacji treści – zabezpieczenie przed wyświetlaniem tych samych treści,
 • obsługi formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • logowania – weryfiacja połączenia między użytkownikiem a serwerem Sklepu. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji o poszczególnych użytkownikach, a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • statystycznych – w celu budowania anonimowych statystyk odwiedzin Sklepu.

c) Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie www.multicooker.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

d) Niektóre podstrony Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na którym została załadowana strona zawierająca web beacons, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w plikach cookies w celu oceny efektywności reklam.

e) Na stronie www.multicooker.pl są wykorzystywane również pliki cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Regulamin nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

f) Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres (head@multicooker.pl).


5) Ceny

a) Wszystkie ceny widoczne na stronie www.multicooker.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN).

b) Ceny są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT (zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym) i tym samym stanowią całkowitą kwotę należną Sprzedającemu od Kupującego przy zakupie towaru.

c) Cena jednostkowa towaru jest uważana za wiążącą i uzgodnioną między Kupującym a Sprzedającym z chwilą złożenia zamówienia.


6) Zamówienia

a) Sklep internetowy www.multicooker.pl umożliwia:

 • składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie www.multicooker.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,
 • uzyskiwanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.multicooker.pl.

b) Wszelkie informacje dotyczące towarów, w szczególności zawarte w folderach, broszurach oraz innych materiałach reklamowych, a także zawarte na stronie internetowej www.multicooker.pl kierowane przez firmę iBE Technologies Sp. z o. o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

c) Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.multicooker.pl. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich składania.

d) Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia przez sklep internetowy.

e) Za moment zawarcia umowy uważany jest moment przekazania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się przez pocztę elektroniczną.

f) Na żądanie Usługobiorcy Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do aktualnych informacji:

 • o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 • zgodnie z art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez iBE Technologies Sp. z o. o Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania. Za wydanie rzeczy uważa się jej przekazanie przez iBE Technologies Sp. z o. o. przewoźnikowi, jeżeli iBE Technologies Sp. z o. o. nie miała wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

g) Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę strony www.multicooker.pl przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

7) Płatności

Płatność za zamówienie może być uiszczona przez Klienta:

 • przed wydaniem towaru (przedpłata):
 • - karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) – Klient zostaje przekierowany na stronę firmy DotPay Sp. z o. o., która jest pośrednikiem w płatnościach elektronicznych. Na stronie DotPay Klient podaje dane swojej karty płatniczej, a po potwierdzeniu płatności przez firmę DotPay Sp. z o. o. zamówienie Klienta będzie dalej realizowane przez Sklep. Sklep korzysta z funkcji Protected payment (ochrona przed skradzionymi kartami kredytowymi), weryfikacja może potrwać do 24 godz.

  - przelew elektroniczny – Klient zostaje przekierowany na stronę firmy DotPay Sp. z o. o., która jest pośrednikiem Sklepu w płatnościach elektronicznych. Dokonana płatność w ciągu minuty wpływa na konto pośrednika, a po jej potwierdzeniu przez firmę DotPay Sp. z o.o. zamówienie Klienta jest dalej realizowane.

  /*

  - raty PayU – Klient składa wniosek kredytowy w banku Alior Bank S.A. albo mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Klient otrzymuje odpowiedź po kilkunastu minutach. Po pozytywnej weryfikacji zamówienie Klienta jest dalej realizowane.

  */
 • w momencie wydania towaru Klientowi (płatność przy odbiorze):
 • - gotówka – płatność gotówką do rąk przewoźnika dostarczającego towar Klientowi.


8) Dostawa

a) Towar zamawiany przez Klienta w sklepie www.multicooker.pl wysyłany jest za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o.

b) Koszt dostawy przy zamówieniach o wartości poniżej 200 zł wynosi 12 zł, przy zamówieniach o wartości powyżej 200 zł dostawa jest bezpłatna .

c) Na czas otrzymania przesyłki przez Klienta składa się:

 • czas realizacji zamówienia, czyli kompletowanie towaru, oczekiwanie na płatność, wystawienie dokumentów sprzedażowych oraz pakowanie paczki,
 • czas dostawy uzależniony od wybranego sposobu dostarczenia.

d) Zamówienia opłacone lub złożone za pobraniem do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. O przyjęciu płatności przez Sklep www.multicooker.pl Klient zostaje powiadomiony pocztą elektroniczną.

e) Zamówienia są realizowane w dni robocze.

f) Klient wybiera sposób dostawy w trakcie składania zamówienia.

g) Czas dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy i orientacyjnie wynosi do 24 godzin w dni robocze (z pominięciem sobót). Firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy do 48 godzin.

h) W wypadku widocznych uszkodzeń przesyłki w momencie dostawy Klient ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u kuriera. W tym celu jest sporządzany protokół szkody, który powinien zostać podpisany przez Klienta i oddany kurierowi razem z nieodebraną przesyłką.


9) Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. nr 827), konsumentowi, który zawiera umowę na odległość, przysługuje możliwość odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy (POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY).

b) Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której iBE Technologies Sp. z o. o. wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


c) Do zachowania terminu wskazanego w punkcie 9b wystarczy przed jego upływem wysłać wypełniony formularz (POBIERZ FORMULARZ) na:

 • adres poczty elektronicznej Sklepu,
 • adres do korespondencji – iBE Technologies Sp. z o. o. ul.gen.R.Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce.

d) W zawiadomieniu wymienionym w punkcie 9c Klient powinien umieścić numer zamówienia. iBE Technologies Sp. z o. o. ma obowiązek niezwłocznie przesłać klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (w formie elektronicznej) złożonego w sposób wymieniony w punkcie 9c.

e) e) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Przedmiot umowy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i pracy produktu. Towar w stanie nie zmienionym oznacza towar nie noszący zawinionych przez konsumenta śladów użytkowania lub zniszczenia. Przez ślady użytkowania należy rozumieć w szczególności dopuszczenie do użytkowania (uruchomienia) urządzenia i przygotowania z wykorzystaniem tego urządzenia potrawy. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. iBE Technologies Sp. z o. o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli iBE Technologies Sp. z o. o. nie zaproponowała, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

f) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartych w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14) ustawowe prawo zwrotu dotyczy tylko konsumentów, nie dotyczy przedsiębiorców. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, która kupiła produkt w ramach działalności gospodarczej (podała do faktury dane prowadzonej działalności) - nie korzysta z takiego prawa.

g) Klient powinien odesłać towar na adres iBE Technologies Sp. z o. o. ul.gen.R.Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce.

h) Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

10) Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a) Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta w przypadku, gdy towar zakupiony przez Klienta posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w zakresie określonym ustawą Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

b) W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

c) Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w punkcie 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@multicooker.pl lub infolinię telefoniczną na numer +48 606 286 900 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).

d) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • oznaczenie Klienta (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych: nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych z reklamacją);
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

e) Sklep dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania.

f) O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomia składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

g) Jeżeli Sklep nie ustosunkował się do żądania Klienta w przedmiocie reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał roszczenie Klienta za uzasadnione.


11) Warunki korzystania ze Sklepu

a) Do korzystania ze Sklepu www.multicooker.pl jest niezbędne posiadania aktywnego połączenia z Internetem, pozwalającego na obustronną komunikację, oraz jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej,
 • Google Chrome w wersji 17 lub nowszej,
 • Mozilla Firefox w wersji 10 lub nowszej,
 • Opera w wersji 12 lub nowszej,
 • Safari w wersji 5 lub nowszej,
 • włączona obsługa Cookies i JavaScript

b) W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania strony www.multicooker.pl i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

c) Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Sklep zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

d) iBE Technologies Sp. z o. o. przysługują wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do treści zawartych na stronie www.multicooker.pl

e) iBE Technologies Sp. z o. o. zezwala na przeglądanie i pobieranie materiałów ze strony internetowej Sklepu jedynie na prywatny i niekomercyjny użytek. Wymagane jest przy tym, aby użytkownik zachował wszelkie wzmianki o prawie autorskim lub innych prawach własności zawarte w oryginalnych materiałach we wszystkich ich kopiach. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być w żaden sposób edytowane ani kopiowane na użytek publiczny ani też publicznie wyświetlane, prezentowane lub rozpowszechniane albo wykorzystywane do innych publicznych lub komercyjnych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody iBE Technologies Sp. z o. o. Zabrania się wszelkiego wykorzystywania materiałów prezentowanych na niniejszej stronie internetowej, na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych podłączonych do Internetu.


12) Kodeks Dobrych Praktyk

a) iBE Technologies Sp. z o. o. stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedaży AGD CECED Polska Związek Pracodawców AGD, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (KODEKS).


13) Zmiana regulaminu

a) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.

14) Sądy polubowne

a) Spory wynikłe z tytułu sprzedaży konsumenckiej, w szczególności dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi mogą być poddane pod rozpatrywanie sądów polubownych. Sądem takimi jest przykładowo sąd działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.


15) Sprawy nieuregulowane Regulaminem

a) Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.multicooker.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z polskim prawem.

b) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin mają zastosowanie następujące przepisy:

 • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wersje archiwalne:

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.multicooker.pl ważny do 31.12.2017 r.
iBE Technologies Sp. z o. o. Privacy Policy


1. iBE Technologies Sp. z o. o. based in Poland in Siedlce, Altyrelyjska 11 street, Post code 08-110., is committed to safeguarding the privacy of our customers and users (you/your) and the Personal Information you have entrusted to us. It is important for you to understand what Personal Information we will collect, how we will use it, and who may access it.

2. This Privacy Policy applies to the operations of iBE Technologies Sp. z o. o. in the European Economic Area (EEA). It gives you rights by operation of the EU GDPR. If you live outside the EEA, iBE Technologies Sp. z o. o. will undertake best efforts to give you a similar degree of control over your privacy.

3. Personal Information means information about an identifiable individual. It includes information that you have provided to us or was collected by us from other sources. It may include details such as your name, surname, address, telephone number, e-mail address, age, gender, informations for payments and personal references, to the extent permitted by local laws.

4. If you are an existing customer of ours, further details about how we use your Personal Information is set out in your customer contract with us.

5. Our websites may contain links to other third party websites. If you follow a link to any of those third party websites, please note that they have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for their policies or processing of your Personal Information. Please check these policies before you submit any Personal Information to such third party websites.

6. Your Personal information will be prosessed in order to execute orders on the basis of Article 6 paragraph 1 point b GDPR (for the performance of a contract). We also will collect and process all or some of the following Personal Information about you:

• Information you provide to us: Personal Information that you provide to us, such as when using the contact form on our website, including your name, email address, and other contact details;

• Our correspondence: if you contact us, we will typically keep a record of that correspondence;

• Survey information: we may also ask you to complete surveys that we use for research purposes. In such circumstances we shall collect the information provided in the completed survey;

• Marketing preference information: details of your marketing preferences (e.g. communication preferences) and information relevant to selecting appropriate products and services to offer you. Your personal data will be stored for marketing purpose for duration of the contract or until you object to such processing, depending on which of these events occurs ealier.

• Website and communication usage: details of your visits to the our websites and information collected through cookies and other tracking technologies including, but not limited to, your IP address and domain name, your browser version and operating system and other communication data;

• Pursuing claims in connection with the performance of the contract,

• Performance of obligations resulting from legal regulations, including in particular tax and accounting,

• Precenting abuse and fraud

• Statistical and company records

• In the case of organization of loyalty programs, competitions and promotional campaigns in which you can take part – we will process your data during their duration and the period for settlement of the awarding of prizes. In order to ensure accountability, i. e. to prove compliance with the provisions on the proce processing of personal data, we will store data for the period, in which iBE Technologies Sp. z o. o. is obligated to maintain data or documents containing customer details to document the fulfillment of legal requirements and enable control of their fulfillment by public authorities.

7. We set out the purposes for which we use Personal Information that we collect via our website and, in compliance with our obligations under European law, identify the “legal grounds” on which we rely to process the information. These “legal grounds” are set out in European Data Protection Law, which allows companies to process personal data only when the processing is permitted by the specific “legal grounds” set out in law:

Consent: where you have consented to our use of your information

Contract performance: where your information is necessary to enter into or perform our contract with you

Legal obligation: where we need to use your information to comply with our legal obligations Legitimate interests: where we use your information to achieve a legitimate interest and our reasons for using it outweigh any prejudice to your data protection rights

Legal claims: where your information is necessary for us to defend, prosecute or make a claim against you, us or a third party

8. If you have consented to our use of information about you for a specific purpose, you have the right to change your mind at any time, but this will not affect any processing that has already taken place. Where we are using your information because we or a third party have a legitimate interest to do so, you have the right to object to that use though, in some cases, this may mean no longer using the Services.

9. Please note that in addition to the disclosures we have identified below, we may disclose Personal Information for the purposes we explain in this notice to service providers, contractors, agents, advisors (e.g. legal, financial, business or other advisors) and other companies who help to perform activities:

• To provide and manage products and services you have requested: to administer our services, including to carry out our obligations arising from any agreements entered into between you and us, or to notify you about changes to our services and products.

• Use justifications: contract performance; consent, legitimate interests (to enable us to perform our obligations and provide our services to you or to notify you about changes to our service)

• To communicate with you regarding products and services that may be of interest: to provide you with updates and offers, where you have chosen to receive these. We may also use your information to market our own and our selected business partners’ products and services to you by way of post, email, phone or online or social media advertisement. Where required by law, we will ask for your consent at the time we collect your data to conduct any of these types of marketing. We will provide an option on the appropriate platform to unsubscribe or opt-out of further communication on any electronic marketing communication sent to you.

• To understand our customers and to develop and tailor our products and services: we may analyse the Personal Information we hold in order to better understand your preferences and marketing requirements, as well as to better understand our business and develop our products and services;

• To monitor certain activities: to monitor queries and transactions to ensure service quality, compliance with procedures, terms of use and policies and to combat fraud;

• To inform you of changes ► to notify you about changes to our services and products;

• To reorganise or make changes to our business

• In connection with legal or regulatory obligations: We may process your Personal Information to comply with our regulatory requirements or dialogue with regulators as applicable which may include disclosing your Personal Information to third parties, the court service and/or regulators or law enforcement agencies in connection with enquiries, proceedings or investigations by such parties anywhere in the world or where compelled to do so.

10. We will only use or disclose your Personal Information for the purpose(s) it was collected and as otherwise identified in this Privacy Policy.

11. Personal Information may be provided to third parties, including anti-fraud organisations, legal, regulatory or law enforcement authorities in cases of suspected criminal activity or contravention of law, for the detection and prevention of fraud, or when required to satisfy the legal or regulatory requirements of governments, regulatory authorities or other self-regulatory organizations, or to comply with a court order or for the protection of our assets.

12. We may use affiliates or other companies to provide services on our behalf such as data processing, account administration, fraud prevention and detection, analytics and marketing. Such companies will be given only the Personal Information needed to perform those services and we do not authorize them to use or disclose Personal Information for their own marketing or other purposes. We have contracts in place holding these companies to the same standards of confidentiality by which we are governed.

13. Your Personal Information may be accessed by staff, suppliers or other persons in, transferred to, and/or stored at, a destination outside the European Economic Area (EEA) in which data protection laws may be of a lower standard than in the EEA. We will, in all circumstances, safeguard personal information as set out in this Privacy Policy.

Where we transfer Personal Information from inside the European Economic Area (the EEA) to outside the EEA, we may be required to take specific additional measures to safeguard the relevant Personal Information.

14. We have agreements and controls in place with third party service providers requiring that any information we provide to them must be safeguarded and used only for the purpose of providing the service we have requested the company to perform.

15. All information you provide to us is stored on our or our subcontractors’ secure servers and accessed and used subject to our security policies and standards. Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our websites, you are responsible for keeping this password confidential and for complying with any other security procedures that we notify you of. We ask you not to share a password with anyone.

16. Our retention periods for personal data are based on business needs and legal requirements. We retain your Personal Information for a maximum of 10 years from the date of completion of the contract or as long as is necessary for the processing purpose(s) for which the information was collected, and any other permissible, related purpose. For example, we may retain certain transaction details and correspondence until the time limit for claims arising from the transaction has expired, or to comply with regulatory requirements regarding the retention of such data

17. If you have any questions in relation to our use of your Personal Information, you should first contact us as per the “Contacting Us” section below. Under certain conditions, you may have the right to require us to:

 provide you with further details on the use we make of your information;

 provide you with a copy of information that you have provided to us;

 update any inaccuracies in the Personal Information we hold;

 delete any Personal Information the we no longer have a lawful ground to use;

 where processing is based on consent, to withdraw your consent so that we stop that particular processing;

 object to any processing based on the legitimate interests ground unless our reasons for undertaking that processing outweigh any prejudice to your data protection rights; and

 restrict how we use your information whilst a complaint is being investigated.

18. If you exercise any of these rights we will check your entitlement and respond in most cases within a month.

19. If you have any questions or concerns about our privacy practices, the privacy of your Personal Information or you want to change your privacy preferences, please let us know to contact at legal@multicooker.pl.

20. We may change the content of our websites and how we use cookies and consequently our Privacy Policy may change from time to time in the future. If we change this Privacy Policy we will update the date it was last changed below.

This Privacy Policy was last updated on 24 May 2018.


I agree to use my phone numer by iBE Technologies Sp. z o. o. in accordance with article 6 paragraph 1 point aThe General Data Protection Regulation (GDPR) in order to receive information about products and promotions.

I agree to use my e-mail address by iBE Technologies Sp. z o. o. in accordance with article 6 paragraph 1 point a The General Data Protection Regulation (GDPR) in order to receive information about products and promotions.

I declare that I have been informed about the possibility of withdrawing each of these consents at any time, as well as that the consent does not depend on the provision of services or performance of the contract.

I declare that I have been informed of the possibility of access to data, rectification, deletion or limitation of processing, almost of objection, the right to lodge a complaint with the supervisory body or transfer of data.

Znaleziono 0 jaj oraz 0 Króliki! Twój rabat — 0%!