Informujemy, że strona www.multicooker.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Strona jest dostępna tylko dla osób w wieku 16 lat.

OK, ZAMKNIJ

Gwarancja na produkty firmy REDMOND

Gwarancja REDMOND dotyczy tylko produktów przeznaczonych do sprzedaży na terenie kraju prowadzącego serwis, zakupionych w tym kraju oraz certyfikowanych zgodnie z prawem tego kraju, co jest zawarte na odpowiednich etykietach.

Gwarancja jest zgodna z prawem o ochronie konsumentów kraju, na którego terenie została wystawiona.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje produktów powinny odbywać się w autoryzowanym serwisie REDMOND. Na produkty firmy REDMOND jest udzielana dwuletnia gwarancja.

Jeśli produkty nie działają prawidłowo lub jeśli zostaną ujawnione wady materiałowe lub produkcyjne w czasie obowiązywania gwarancji, produkt są przekazywane do naprawy lub wymieniane w całości albo w części.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu produktu lub od daty jego wyprodukowania, jeśli data zakupu z jakichś względów nie może zostać ustalona.

Gwarancja jest uwzględniana w przypadku, gdy:

 • Klient przedstawi dowód zakupu w postaci paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup zgodny z prawem,
 • numer seryjny produktu znajduje się w widocznym miejscu i jest czytelny,
 • produkt był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz obowiązującymi normami technicznymi,
 • produkt nie był w jakikolwiek sposób demontowany, modyfikowany lub naprawiany przez osoby nieupoważnione przez firmę REDMOND,
 • produkt nie został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź konserwacji.

Gwarancja nie jest uwzględniana w przypadku gdy:

 • produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzenia lub wady produktu powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania, np:
 • - nieprawidłowej instalacji lub podłączenia (z uwzględnieniem podłączenia do sieci elektrycznej z napięciem innym niż w instrukcji obsługi i na tabliczce znamionowej oraz podłączenia do źródła zasilania nie spełniającego norm bezpieczeństwa elektrycznego w kraju użytkowania),

  - zaniedbania, niewłaściwego przechowywania i transportu,

  - nieprzestrzegania norm bezpieczeństwa,

  - uszkodzenia lub modyfikacji przewodu zasilającego,

  - wystawienia elementów nieodpornych na nadmierne ciepło lub zimno,

  - uszkodzeń powstałych w wyniku oddziaływania płynów, ciała obcych, owadów, gryzonie i in.,

  - zbyt późnej wymiany lub czyszczenia elementów wymagających okresowej wymiany lub czyszczenia,

  - dokonywania przez osoby nieupoważnione napraw, modyfikacji i demontowania produktu wpływających na budowę, funkcje lub oprogramowanie,

  - naprawy produktu z użyciem nieautoryzowanych części zamiennych lub podłączania i użytkowania produktu z akcesoriami niespełniającymi norm jakości lub nieprzeznaczonymi do użytkowania z danym produktem,

 • produkt został uszkodzony w wyniku nieostrożnego bądź celowego działania osób trzecich,
 • produkt został uszkodzony w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak powódź, pożar, wyładowanie atmosferyczne i in.,
 • numer seryjny produktu został usunięty, zamazany, zatarty, zmieniony lub stał się nieczytelny z jakichkolwiek przyczyn.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia części, mechanizmów i akcesoriów (np. metalowych mis multicookerów, formy do pieczenia chleba, uszczelek, żarówek), części eksploatacyjnych, wymiennych baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie obejmuje okresowych konserwacji i wymiany części wskazanych w instrukcji obsługi.

Kontakt z Serwisem:lub

infolinia: +48 606 286 900

Znaleziono 0 jaj oraz 0 Króliki! Twój rabat — 0%!